Hur kan Sverige och Finland fördjupa samarbetet i civil krisberedskap?

Ett konkret samarbete inom militärt försvar har stegvis byggts upp mellan Sverige och Finland under många år. Med avstamp i detta framgångsrika arbete har nya samarbetsinitiativ gjorts inom det civila området.

Senast den 10 februari undertecknade inrikesministrarna Maria Ohisalo och Mikael Damberg en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete inom civil beredskap och räddningsväsendet. I januari lanserades Hanaholmen-initiativet som har som mål att genom ökad kunskap, kontakt och koordinering skapa bättre förutsättningar för hantering av och beredskap för civila kriser.

Framtidens kriser och behovet av samarbete mellan grannländerna diskuteras mellan tidigare ambassadörerna Anders Ljunggren och Peter Stenlund. Hanaholmens VD Gunvor Kronman modererar.