Informaali oppiminen ja tulevaisuus: Tiedon, utopioiden ja dystopioiden väliset yhteydet

Online & Hanasaari, Espoo.

|
12.10.2021 17:00 - 19:00

Hybriditapahtuma – luentoja Hanasaaressa ja verkossa.

Tapahtumassa keskustellaan muun muassa covid19 -pandemian vaikutuksesta luottamukseemme tietoon ja oppimiseen ja kuinka ajattelemme utopioista ja dystopioista ilmastokriisin aikakaudella. Mitä yhteyksiä laaja-alaisella tiedolla ja tarkemmin rajatulla asiantuntijuudella on kriisien hallinnassa? Mitä jos reagoisimme yhtä vahvasti ilmastokriisin kuin mitä olemme reagoineet koronavirukseen? Saamme kuulla kasvatustieteellisiä, luonnontieteellisiä ja humanistisia näkökulmia näihin kysymyksiin. Keskustelijoina:

  • Professori Hannu Salmi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta, joka on tutkimuksessaan keskittynyt informaalin oppimiseen.
  • Koulutusjohtaja Annika Hedås Falk Nobel Prize Museumista, joka työskentelee tiedon popularisoinnin ja monimutkaisten ongelmien kansantajuistamisen kanssa.
  • Yiopistonlehtori Camilla Brudin Borg Göteborgin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta, joka tutkii muun muassa ekokritiikkiä kirjallisuudessa.
  • Professori  Alasdai Skelton Tukholman yliopiston geotieteiden laitokselta, joka tutkii erilaisten geologisten muutosten ilmastovaikutuksia.

Yleisö voi esittää kysymyksiä paikan päällä suullisesti tai kirjallisesti verkkoseminaarin chat -toiminnon avulla.

Kieli: ruotsi, joka simultaanitulkataan suomeksi.

Lisätiedot: Janne Wickström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi