Innebär stängda gränser verkligen ett integrerat Norden?

online

|
12.7.2021 08:45 - 09:15

Stimulerandet och främjandet av den fria och sömlösa rörligheten för invånare och näringsliv inom Norden är det nordiska samarbetets främsta uppgift, men coronapademin gjorde att gränserna stängdes. Vad har vi lärt oss och hur går vi vidare för att nå visionen om att vara den mest integrerade regionen i världen 2030?

Generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet Paula Lehtomäki och Nordiska gränshinderrådets ordförande Kimmo Sasi debatterar under ledning av programmets moderator, kommunikationschef Mary Gestrin.