Konst och kultur – Hur klarar sig museerna?

Zoom

|
15.6.2020

Tervetuloa osallistumaan ajankohtaiseen webinaariin (ruotsiksi)!

Finland och Sverige i coronakrisen

Hanaholmen inbjuder till en serie aktuella rundabordssamtal som berör såväl coronakrisens hantering som strategier för att komma ut ur krisen och få samhällena igång på nytt i Sverige och Finland.

Redan nu står det klart att vi efter krisen på många områden kommer att se förändringar. Hur bestående de blir återstår att se. I det nya läget finns det ett ökat behov av dialog, erfarenhetsutbyte och analys.

I samtalsserien kommer vi att genom företrädare för olika branscher att få insyn i vad krisen inneburit för dem. Vi kommer att reflektera över vad som har förändrats och vad som blir bestående förändringar. Vi ställer också frågan hur Finland och Sverige kan gå stärkta ur den här exceptionella globala krisen och hur vi genom att agera samordnat kan vara starkare såväl ekonomiskt och socialt som politiskt och miljömässigt.


Del 6: Konst och kultur – Hur klarar sig museerna?

Tid: Måndag 15 juni 2020 kl. 12.00-13.00 (finsk tid), kl. 11.00-12.00 (svensk tid)

Plats: Zoom. Länk sänds åt alla som anmält sig per e-post.

Medverkande:

  • Museichef Kai Kartio, Amos Rex, Helsingfors
  • Museichef Nina Due, Röhsska – Museum of Design and Craft, Göteborg
  • Fredrik Andersson, Fotografiska Stockholm, Founding Partner Miltton Sweden, Head of Tech and Politics Miltton Group
  • Generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter, Sveriges Muséer

Coronakrisen har slagit hårt mot konst-och kultursektorn. Nu har museerna i Sverige och Finland åtminstone delvis kunnat öppna igen. Hur har de klarat kristiden? Hur går konstsektorn vidare när pengarna hotar att sina, men efterfrågan på museernas service växer? I den färska rapporten Museer på marginalen, publicerad av Sveriges Museer, konstateras det att några museer är till och med existenshotade.

I det här samtalet presenteras rapporten Museer på marginalen samt hör hur Amos Rex, Fotografiska i Stockholm, och Röhsska – Museum of Design and Craft i Göteborg har haft det, hur krisen påverkat deras verksamhet, och hur de navigerar genom krisen. Hur ser framtiden ut?

Samtalet modereras av Wivan Nygård-Fagerudd

Samtalet, som äger rum på Zoom, är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan senast 14.6 kl. 24.00 (finsk tid), kl. 23.00 (svensk tid).

 

Samtalen markerar Hanaholmens återöppning den 1 juni. Serien fortsätter med samtal som fokuserar på coronakrisens verkningar på vården.

En Zoom-länk sänds några timmar innan samtalet till alla anmälda.