När krisen kommer – Hur kan Sverige och Finland fördjupa samarbetet i civil krisberedskap?

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

|
31.5.2022 13:00 - 15:00

Vain kutsuvieraille.

Seminariet arrangeras tisdag 31.5.2022 kl. 13.00 – 15.00 (svensk tid).

Ett konkret samarbete inom militärt försvar har stegvis byggts upp mellan Sverige och Finland under många år. Med avstamp i detta framgångsrika arbete har nya samarbetsinitiativ gjorts inom det civila området.
Coronapandemin har lyft fram vår beredskap för civila kriser som inte beaktar statsgränser och vars hantering därmed förutsätter gränsöverskridande samarbete. I en avsiktsförklaring undertecknad i fjol mellan ländernas inrikesministrar fastställs denna ambition att steg för steg fördjupa det bilaterala samarbetet inom civil beredskap.
Som ett led i detta arbete har Hanaholmen, samarbetscentrum för Sverige och Finland, initierat ett nytt bilateralt program för fördjupat samarbete inom beredskap för och hantering av civila kriser. Det så kallade

Hanaholmen-initiativets första omgång med ett utbildningsprogram och ett efterföljande högnivåforum som behandlade rekommendationer och utvecklingsbehov som identifierats under utbildningen genomfördes förra året.

 

Vilka gemensamma krisberedskapsfunktioner kan och bör Sverige och Finland utveckla tillsammans?

Medverkande:
Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister
Krista Mikkonen, inrikesminister
Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan
Gunvor Kronman, VD Hanaholmen och initiativtagare till Hanaholmen-initiativet
Maimo Henriksson, Finlands ambassadör i Sverige, tillika kursdeltagare i Hanaholmen-initiativet
Representant MSB TBC

Moderator: Minou Sadeghpour, Mötesplats Samhällssäkerhet

Tilläggsinformation: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha@hanaholmen.fi