Nordiskt samarbete i lärarutbildningen – finsk lärarutbildning på svenskt campus

Grundskolan, gymnasiet och läraryrket är en het politisk fråga i Sverige. Det här sätter en politisk press också på svenska lärarutbildningar och skolor. Aktörerna inom den svenska skolan blir ofta tvungna att rätta kappan efter de politiska vindarna och arbeta med diskontinuerliga mål och metoder.  I Finland blir dylika skolfrågor sällan aktuella i den dagspolitiska debatten.

Har det här lett till en större autonomi och långsiktighet för skolan och lärarutbildningen i Finland? Och vad är orsaken till bristen på behöriga lärare i Sverige? Kan finländska universitet samarbeta med svenska universitet för att lösa gemensamma problem inom våra lärarutbildningar?

Svar på de här frågorna sökes av professor Fritjof Sahlström, som är dekanus vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, riksdagsledamot Roger Haddad, förste vice ordförande i utbildningsutskottet och utredare Lisa Gemmel, Katalys, i ett samtal med Janne Wikström, projektchef för HanaAcademy. Samtalet ordnas av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, som driver HanaAcademy – utbildnings- och forskningspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland.