Skillnader mellan demokratin i Sverige och Finland: fallstudie i kommunalval

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige är integrerade i Sverige. I Finland sammanfaller riksdags- och kommunalval aldrig. Valdeltagande i Sverige är högre, å andra sidan får debatten om kommunpolitiska frågor mindre utrymme. Rikspolitiken dominerar och de vardagsnära frågorna kan hamna i skymundan.

Kulturfonden för Sverige och Finland gav i slutet av 2020 ut antologin Partiernas vägskäl – ett nytt politiskt landskap i Sverige och Finland, där forskare från Sverige och Finland jämför våra demokratier.

Sverige har kommunalvalet integrerat med andra val. I Finland arrangeras kommunalvalet som ett självständigt val. 2021 blev ett exceptionellt kommunalval i Finland på grund av coronapandemin. Valet, som skulle äga rum i april, sköts fram med två månader till juni och särskilda smittskyddsåtgärder vidtogs. Men vad har integrerat respektive separat kommunalval för konsekvenser för kommunalpolitiken i våra länder?  Samtalet ordnas av Kulturfonden för Sverige och Finland och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Siv Sandberg, Åbo Akademi

Anders Lidström, Umeå universitet

Claes Nyberg, Stockholm

Pia Pakarinen, Helsingfors