Språkvårdsdagen 2023

Hanasaari, Espoo

|
16.5.2023 09:00 - 16:15

En fortbildnings- och diskussionsdag för översättare, lärare, forskare, journalister och den intresserade allmänheten

Med svenskan på väg
– språkbruk, språkvård och språkutveckling

Hanaholmens traditionella språkvårdsdag arrangeras i samarbete med Hugo Bergroth-sällskapet och Institutet för de inhemska språken. Årets tema är språkutveckling och språkvård.

PROGRAM

8.30 Registrering, kaffe, boktorg i övre hallen

9.00 Välkommen
Henrik Huldén, projektchef, Hanaholmen
Pamela Granskog, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Från ”Det heter faktiskt” till ”Kontexten avgör”
– en snabbspolning genom den moderna finlandssvenska språkvårdens historia
Anna Maria Gustafsson, ledande språkvårdare, Institutet för de inhemska språken

Språkriktighet i dagens samhälle – vad kan det innebära?
Björn Melander, professor i svenska språket, Uppsala universitet

10.20 Paus

Språkvård på svenska i Sverige och Finland
Maria Fremer, språkvårdare, Institutet för språk och folkminnen

Språkvård i finska i Sverige – att vårda ett språk som inte är landets majoritetsspråk
Tarja Larsson, språkvårdare i finska på Institutet för språk och folkminnen

11.40 Lunch, boktorg i övre hallen

Utdelning av språkpriset och språksporren
Pamela Granskog, Hugo Bergroth-sällskapet
Katarina von Numers-Ekman, Svenska kulturfonden

13.15 Dansa balett i en plåtburk – att översätta författningstexter från finska till svenska
Katarina Petrell, enhetschef, Svenska språkenheten vid statsrådets kansli

Jag säger bingewatcha för det är så man pratar” – poddarna skapar normer
Minna Levälahti, språkvårdare, doktorand vid Helsingfors universitet

”Finlandssvenskan bär inte på själens alla dallringar”
Riko Eklundh, skådespelare, ledamot Hugo Bergroth-sällskapet

Kaffe

15.00 Framtidens språkvård är digital – Skrivsäker ska stärka språket i skolan
Michaela Örnmark
, modersmålslärare, Tölö gymnasium
Jonas Munter, innehållsplanerare Skrivsäker, Institutet för de inhemska språken
Mia Falk, myndighetsspråkvårdare, Institutet för de inhemska språken

Vilken svenska ska vi vårda? Paneldiskussion med Laila Andersson, Yrkesinstitutet Prakticum, Maria Fremer, Institutet för språk och folkminnen, Minna Levälahti, Helsingfors universtet och Annette Kronholm, projektet Skrivande skola, modererad av Jonas Jungar.

16.15 Språkvårdsdagen avslutas. På återseende!


Anmäl dig genast! Sista anmälningsdag är den 9 maj.

Anmäl dig här

Gör en gruppanmälan här

Tilläggsinformation: Projektchef Henrik Huldén, henrik.huldén(at)hanaholmen.fi

Arrangörer: Hugo Bergroth-sällskapet, Institutet för de inhemska språken, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Deltagaravgift 75 euro. Studerande med studiekort 40 euro. Lunch och pausservering ingår i priset.