Språkvårdsdagen – Gilla, dela, retweeta.

Hanasaari, Espoo

|
20.5.2022 09:00 - 16:00

En fortbildnings- och diskussionsdag för översättare, lärare, forskare, journalister och den intresserade allmänheten

Om språk och kommunikation i sociala medier

Hanaholmens traditionella språkvårdsdag arrangeras i samarbete med Hugo Bergroth-sällskapet och Institutet för de inhemska språken. Årets tema är språket i kommunikationen på sociala medier. Bland de medverkande finns Skatteverkets kommunikationsdirektör Kati Kalliomäki, språkteknologiansvariga Richard Domeij vid Institutet för språk och folkminnen i Sverige och Svenska YLE:s mediestrateg Lina Raunio.

Under Språkvårdsdagen presenterar en rad förlag sina bästa böcker på språkområdet. I deltagaravgiften ingår såväl kaffe med tilltugg som Hanaholmens läckra lunch.

PROGRAM

8.30 Registrering, morgonkaffe, boktorg i övre hallen

9.00 Välkommen
Victor Andersson, programdirektör, Hanaholmen
Pamela Granskog, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

En snabbspolning genom Hugo Bergroth-sällskapets 30-åriga historia
Henrik Huldén, projektchef vid Hanaholmen, ledamot, Hugo Bergroth-sällskapet

Hur ska myndigheter kommunicera på sociala medier idag?
Ingrid Herbert, klarspråksexpert, biståndsmyndigheten Sida, Sverige

Sociala medier som journalistisk uttrycks- och berättarform – hur nå ut till publiken?
Lina Raunio, mediestrateg, Svenska Yle

Kort paus

10.45  Skatteförvaltningens kommunikation och dialog på sociala medier
Kati Kalliomäki, kommunikationsdirektör, Skatteverket

Utdelning av språkpriset och språksporren
Pamela Granskog, Hugo Bergroth-sällskapet
Katarina von Numers-Ekman, Svenska kulturfonden

 11.30 Lunch, boktorg i övre hallen

Dokumentation av dialekter på webben
Lisa Södergård, arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland

Ungas språkliga praktiker i sociala medier
Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet 

Sociala mediers inverkan på språket – vad händer med svenskan?
Theres Bellander, universitetslektor, institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, Sverige

Kaffe

Språkteknologi, språkvård och våra möjligheter att kommunicera då, nu och i framtiden
Rickard Domeij, språkvårdare i svenska, språkteknologiansvarig, Institutet för språk och folkminnen, Sverige

Diskussion med publikens frågor
Theres Bellander, Rickard Domeij och ledande språkvårdaren Anna Maria Gustafsson, Institutet för de inhemska språken

16.00 Språkvårdsdagen avslutas. På återseende!

 

Anmäl dig genast! Sista anmälningsdag är 12 maj.

Anmäl dig här

Gör en gruppanmälan här

Tilläggsinformation: Projektchef Henrik Huldén, henrik.huldén(at)hanaholmen.fi

Arrangörer: Hugo Bergroth-sällskapet i samarbete med Institutet för de inhemska språken och  Hanaholmen –kulturcentrum för Sverige och Finland. Deltagaravgift 75 euro, studerande med studiekort 40 euro. Morgonkaffe, lunch och pausservering ingår.