Luotammeko keskeisiin instituutioihimme Ruotsissa ja Suomessa?

Visby, Gotland

|
28.6.2023

Livestriimaus

Vetenskap och allmänhet (Joda bar)  

Ons 28.6.2023 kl. 8:15-9:00 svensk tid

Tilliten till samhällsinstitutioner som försvar, forskning och utbildning i Sverige och Finland

Tilltron till myndigheter och samhällsinstitutioner som vården, försvaret, forskning och utbildning har satts på prov bland annat av covid och kriget i Ukraina de senaste åren. Tilliten och samarbetet mellan grannländerna som Sverige och Finland led av en brist på koordinerade åtgärder för att hantera covid-pandemin. Men å andra sidan har kriget i Ukraina intensifierat vårt säkerhetspolitiska samarbete och tilltron till att tillsammans är vi starkare. Hur ser svenskar och finländare på tilltron till varandra och sina samhällsinstitutioner?  

Olika organisationer genomför barometrar för en analys av allmänhetens opinion och kunskap om olika fenomen och institutioner i samhället. Vetenskap och Allmänhet och dess finländska systerorganisation har i flera år genomfört barometrar om allmänhetens tilltro till vetenskapen och forskarna. Också andra samhällssektorer i våra länder granskas med hjälp av barometrar som till exempel Mediebarometern och Kulturbarometern. Gränshinder under Covid-pandemin och det aktuella säkerhetsläget i Europa har intensifierat diskussionen om samverkan mellan Sverige och Finland. Därav genomför Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och dess huvudman Kulturfonden för Sverige och Finland för första gången en Bilateral barometer om samverkan mellan länderna inom olika samhällssektorer. Denna barometer publiceras 20/9, men vi kan redan nu analysera allmänhetens tilltro till relationerna mellan våra länder och tilliten till centrala samhällsinstitutioner som försvar, utbildning och forskning.  

Medverkande: Gunvor Kronman, VD för Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland; Gustav Bohlin; t.f. verksamhetsledare för Vetenskap och Allmänhet, Beate Schirrmacher, docent vid Linnéuniversitetet och Stefan Wallin, tidigare kulturminister och försvarsminister i Finland.

Samtalet modereras av projektchef Janne Wikström från Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Ifall du inte kan resa till Almedalen, kan du följa med programmet här (kl. 9:15-10:00 finsk tid, kl. 8:15-9:00 svensk tid):

Programmet arrangeras i samverkan med Kulturfonden för Sverige och Finland.

Foto: Malin Ericsson, Region Gotland.