Trender och tendenser inom kulturpolitiken i Norden

Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10.

|
3.7.2022 15:30 - 16:15

Kultur i Almedalen: Vad är en nationell kulturpolitik och vad behöver den stå för idag i de olika nordiska länderna?

Vad är olika och vad är lika, kulturpolitiskt, är en fråga vi ställer till Myndigheten för Kulturanalys respektive Cupore. Hur förhåller sig kulturpolitiken till andra politikområden – utbildningspolitik och inte minst försvars- och säkerhetspolitik? Vilka strömningar ser vi globalt som kommer att påverka oss här i Norden? Vad saknas av en nationell och nordisk kulturpolitik för att kunna uppnå det som behövs? Vi diskuterar den nya generationen konstnärer och hur de förhåller sig till en kulturpolitik – om alls? Finns behov av konstnärspolitik och i så fall är den nationell, nordisk eller internationell? Hur intressanta är vi i Norden för våra unga talanger – hur ser marknaden ut? Frågan om armlängds avstånd och konstnärlig kvalitet är två följeslagare under samtalet.

Medverkande: Maria Hirvi-Ijäs, filosofie doktor i konstvetenskap och specialforskare vid Cupore, Jenny Johannisson, utredare, analytiker och ställföreträdande myndighetschef Myndigheten för kulturanalys och Gunvor Kronman, VD Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland under ledning av Benny Marcel, direktör Nordisk Kulturfond.

Arrangör: Nordisk Kulturfond, a/nordi/c och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston kanssa.

Jos et pääse paikan päälle, seuraa ohjelmaa livenä Youtubessa (15.30 CET)