Vad hände med det internationella samarbetet?

Zoom

|
2.6.2020 14:00 - 14:55

Tervetuloa osallistumaan ajankohtaiseen webinaariin (ruotsiksi)!

Hanaholmen inbjuder till en serie aktuella samtal som berör såväl coronakrisens hantering som strategier för att komma ut ur krisen och få samhällena igång på nytt i Sverige och Finland.

Redan nu står det klart att vi efter krisen på många områden kommer att se förändringar. Hur bestående de blir återstår att se. I det nya läget finns det ett ökat behov av dialog, erfarenhetsutbyte och analys.

I samtalsserien kommer vi att genom företrädare för olika branscher att få insyn i vad krisen inneburit för dem. Vi kommer att reflektera över vad som redan har förändrats och vad som eventuellt blir bestående. förändringar. Vi ställer också frågan hur Finland och Sverige kan gå stärkta ur den här exceptionella globala krisen och hur vi genom att agera samordnat kan vara starkare såväl ekonomiskt och socialt som politiskt och miljömässigt.


Del 1: Vad hände med det internationella samarbetet?

Tid: Tisdag 2 juni 2020 kl. 14.00-14.55

Plats: Zoom. Länk sänds åt alla som anmält sig per e-post.

Samtalsserien inleds med ett möte av före detta statsministrarna Carl Bildt och Alexander Stubb.

Båda har gedigen erfarenhet av såväl svensk-finskt som internationellt samarbete och politiskt ledarskap. Diskussionen tar avstamp i hanteringen av coronapandemin, som starkt präglats av nationella lösningar trots en global kris, som berör alla länder. Inom Norden och EU har frånvaron av koordinering varit påfallande. Vad hände med samarbetet och får det bestående konsekvenser i relationen mellan Sverige och Finland?

Moderator: Mette Nordström, redaktionschef, Svenska YLE

 

Samtalet markerar Hanaholmens återöppning den 1 juni. Serien fortsätter med samtal som fokuserar på framtidens arbetsliv, handel och undervisning samt coronakrisens verkningar på konst- och kultursektorn.

En Zoom-länk sänds några timmar innan samtalet till alla anmälda.

 

Foto: Stubb: Jussi Ratilainen. Foto: Bildt: Joakim Berndes