HAnalys 2020

Hanasaari, Espoo

|
6.2.2020

Kutsuvierastilaisuus

Suomi, Ruotsi ja Norja monenkeskisessä yhteistyössä

Miten voimme varmistaa monenkeskisen yhteistyön laillisuuden?
Mihin suuntaan kehitys kulkee globaalisti ja Euroopassa?

Tilaisuutta isännöivät ulkoministerit Pekka Haavisto, Ann Linde ja Ine Eriksen Søreide

Kansainvälinen yhteistyö, jota olemme aiemmin pitäneet itsestään selvänä, on joutunut kovan paineen alle. Yhteiset ongelmat ratkaistaan yhä harvemmin yhteistyön ja kompromissien avulla monenkeskisessä yhteistyössä. Kaikki tämä tapahtuu hetkellä, jolloin maailmanlaajuiset haasteet ovat niin suuria, ettei mikään yksittäinen maa niitä pysty yksin ratkaisemaan. Protektionismi leviää, ja vallitseva nationalismi heikentää YK:n ja muiden monenkeskisten instituutioiden työskentelyä. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat maita, jotka ovat vahvasti sitoutuneet monenkeskiseen yhteistyöhön, mikä on myös laajasti tunnettua kansainvälisellä tasolla. Nyt onkin tarve koota  kaikki voimat, sillä EU:n aiemmin yhtenäinen arvopohja on hyvin hajanainen. Miten voisimme yhteistyöllä edistää ja uudistaa kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttaa siihen, että monenkeskinen järjestelmä olisi tärkein areena yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi?

Oikeusvaltioperiaate on yksi keskeisistä demokraattisista arvoista, jolle Euroopan yhteistyö rakentuu. Se on Euroopan neuvoston perustamisesta alkaen ollut yksi sen perustavanlaatuisista arvoista ja on yksi keskeisimmistä velvoitteista kaikille EU:n jäsenmaille. Kuitenkin tämä kysymys näyttää jakavan Eurooppaa hetkellä, jolloin meidän pitäisi olla yhtenäisempiä kuin koskaan. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat oikeusvaltioperiaatteen vahvoja edistäjiä, ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauden prioriteetteihin kuului oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen.

Suomi, Ruotsi ja Norja ovat maailmanlaajuisesti vahvoja toimijoita myös Agenda 2030 -ohjelman toteuttamisessa. Sosiaalinen kestävyys, terveys ja tasa-arvo ovat pitkään olleet mukana ulkopoliittisissa ohjelmissamme, ja seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet (SRHR) ovat itsestäänselvä osa maidemme globaaleja kehityspoliittisia linjauksia. Vastarinta näitä kohtaan on kuitenkin lisääntymässä ja globaalilla tasolla on havaittavissa vastustusta hedelmällisyyshoitoja, vapaita ja turvallisia abortteja sekä lapsettomuushoitoja kohtaan. Maissamme vallitsee poliittinen yhteisymmärrys näistä asioista, mutta monissa Euroopan maissa pienet ryhmät joutuvat taistelemaan SRHR-kysymysten puolesta, jotta ne huomioitaisiin. Suomi, Ruotsi ja Norja voivat yhdessä ja uusien yhteistyömuotojen kautta johtaa positiivista kehitystä niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla.

OHJELMA

8:30 Aamukahvi

9:00 Tervetuloa
Katja Holböll, Ruotsin nuorisodelegaatti YK:n yleiskokouksessa
Nicholas Kujala, Nuorten pohjoismaiden neuvoston presidentti

9:05 Alkusanat
Gunvor Kronman, toimitusjohtaja, Hanasaari

9:10-9:50 Suomen, Ruotsin ja Norjan näkemys monenkeskisestä yhteistyöstä
Ulkoministeri Pekka Haavisto, Suomi
Ulkoministeri Ann Linde, Ruotsi
Ulkoministeri Ine Eriksen Søreide, Norja

9:55-11:00 Osa 1: Oikeusvaltioperiaatteen haasteet
Key note
Michelle Bachelet, YK:n ihmisoikeusasioiden korkea edustaja

Elina Pirjatanniemi, kansainvälisen oikeuden ja valtionsääntöoikeuden professori, Ihmisoikeusinstituutin johtaja, Åbo Akademi
Hans Ingvar Roth, ihmisoikeuksien professori, Tukholman yliopisto
Heidi Hautala (vihr.), europarlamentaarikko, Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien valiokunta (DROI), ja oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI).
Romina Pourmokhtari, puheenjohtaja, Liberaalien nuorisoliitto, Ruotsi

11:00-11:15 Tauko

11:15-12:25 Osa 2: Kuinka edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia maailmalaajuisesti
Key note
Anne-Birgitte Albrectsen, toimitusjohtaja, Plan International

Joanna Scheuring-Wielgus, kansanedustaja, Puolan valtiopäivät
Saara-Sofia Sirén (kok.), kansanedustaja
Elina Korhonen, kansainvälisten asioiden johtaja, Väestöliitto
Berit Austveg, lääkäri, norjalaisen Sex og Politikk -organisaantion puheenjohtaja

12:25-12:45 Ulkoministereiden päätöskeskustelu
Keskustelua johtaa Gunvor Kronman

12:45 Lounas


Kielet: suomi, skandinaaviset kielet, englanti. Simultaanitulkkaus.
Järjestäjät: Hanasaari, Suomen ulkoministeriö, Ruotsin ulkoministeriö
Lisätietoja: Projektipäällikkö Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi