HAnalys 2020

Hanaholmen, Esbo

|
6.2.2020

För inbjudna gäster

Finland, Sverige och Norge i det multilaterala samarbetet

Hur kan vi säkra det multilaterala samarbetets legitimitet?
Vilka är tendenserna globalt och i Europa?

Värdar: Utrikesministrarna Pekka Haavisto, Ann Linde, Ine Eriksen Søreide

Det internationella samarbetet som vi tidigare tagit för givet är satt under press. Alltmer sällan löser vi gemensamma utmaningar i samarbets- och kompromissanda inom det multilaterala samarbetet. Detta sker samtidigt som världen står inför utmaningar så stora att inget land ensamt kan lösa dessa. Protektionismen breder ut sig och den rådande nationalismen underminerar FN:s och andra multilaterala institutioners arbete. Finland, Sverige och Norge är länder med starkt engagemang i det multilaterala samarbetet vilket är vida erkänt internationellt. Nu när Europas tidigare gemensamma värdegrund är kraftigt splittrad, finns det behov för en kraftsamling. Hur ska vi agera tillsammans för att förnya och stärka det internationella samarbetet och för att det multilaterala systemets statusen som den främsta arenan att lösa gemensamma utmaningar?

Del 1 Rättsstatsprincipen

Rättsstatsprincipen är en av de centrala demokratiska värderingarna som det europeiska samarbetet bygger på. Rättsstatsprincipen har varit sedan grundandet en av Europarådets grundläggande värderingar och är samtidigt en av de centrala förpliktelserna för EU:s samtliga medlemsländer. Men frågan splittrar Europa i en tid då vi borde vara mer förenade än tidigare. Finland, Sverige och Norge är starka främjare av rättsstatsprincipen och Finlands ordförandeskap i EU har arbetat för att bland annat utveckla rättsstatsdialogen inom unionen.

Del 2 SRHR-agendan

Sverige, Finland och Norge är ledande globalt i genomförandet av Agenda 2030. Social hållbarhet, hälsa och jämställdhet har varit del av våra utrikespolitiska agendor länge och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är självklara delar av ländernas globala utvecklingspolitik. Motståndet ökar och vi ser en opposition mot fertilitetsvård, fria och säkra aborter och preventivmedel globalt. I våra länder råder politisk konsensus i dessa frågor men i många europeiska länder kämpar mycket små grupper för att bibehålla eller återta en SRHR-agenda. Finland, Sverige och Norge kan tillsammans genom nya samarbeten leda en positiv utvecklig både i Europa och globalt.

PROGRAM

8:30 Morgonkaffe

9:00 Moderatorerna inleder Hanalys
Katja Holböll, Sveriges ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling
Nicholas Kujala, president för Ungdomens nordiska råd

9:05 Inledning
Gunvor Kronman, verkställande direktör, Hanaholmen

9:10-9:55 Finlands, Sveriges och Norges syn på det multilaterala samarbetet
Utrikesminister Pekka Haavisto, Finland
Utrikesminister Ann Linde, Sverige
Utrikesminister Ine Eriksen Søreide, Norge

9:55-11:00 Del 1: Rättsstatsprincipens utmaningar
Key note
Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Elina Pirjatanniemi, professor i folkrätt och föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet
Heidi Hautala (Gröna), europaparlamentariker DROI och JURI, Finland
Romina Pourmokhtari (L), ordförande Liberala ungdomsförbund, Sverige

11:00-11:15 Paus

11:15-12:25 Del 2: Hur främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt
Key note
Anne-Birgitte Albrectsen, verkställande direktör Plan International

Joanna Scheuring-Wielgus, ledamot av Polens nationalförsamling
Saara-Sofia Sirén (Saml), riksdagsledamot
Elina Korhonen, direktör för internationella ärenden, Befolkningsförbundet
Berit Austveg, läkare, ordförande Sex og Politikk

12:25-12:45 Avslutande utrikesministerdialog
Modereras av Gunvor Kronman

12:45-13:45 Lunch


Språk: finska, skandinaviska språk och engelska. Simultantolkning.
Arrangörer: Hanaholmen, Utrikesministeriet, Finland, Utrikesdepartementet, Sverige
Tilläggsinformation: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi