Hanasaari Folk & Kultur -festivaalilla 2020

Torget, Munktell Science Park, Eskilstuna

|
6.2.2020 13:00 - 14:00

Julkisen tilan taide Suomessa ja Ruotsissa – trendit, mahdollisuudet ja haasteet

Julkisen tilan taide elää Suomessa ja Ruotsissa 2010-luvulla menestyskauttaan. Maidemme historia on osittain yhteneväinen, ja molemmissa maissa tunnustetaan taiteen hyvinvointivaltion ideaaleihin kytkeytyvät arvot. Vaikka Suomi ja Ruotsi jakavat julkisen taiteen arvopohjan, arvoille annettu merkitys ja tavat työskennellä arvojen parissa eroavat toisistaan.

Miten taidetta toteutetaan Suomen ja Ruotsin kunnissa? Tukeeko kuntien organisaatio taiteen toteuttamista, vai onko sen tiellä esteitä? Miten esteet voitetaan? Millaisia ovat ne parhaat edellytykset, jotka tukevat taideprojekteissa onnistumista? Mitä voisimme oppia toisiltamme?

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme!

Keskustelussa ovat mukana:
Kuraattori Peter Hagdahl, Statens konstråd (Valtion taidetoimikunta)
Arkkitehti Klas Fontell, HAM Helsinki Art Museum
Kulttuurin ja julkisen taiteen osastopäällikkö Anna Ehn, Uppsalan kunta
Kuraattori, taidekonsultti Linda Wallenberg
Projektivastaava Aino Kostiainen, Mera konst! -projekti, Hanaholmen – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Moderaattori: Jaana Tamminen, taiteen ja kulttuurin projektipäällikkö, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Lisätietoa: Projektipäällikkö Jaana Tamminen, jaana.tamminen(at)hanaholmen.fi

#folkochkultur