Hanaholmen på Folk & Kultur 2020

Torget, Munktell Science Park, Eskilstuna

|
6.2.2020 13:00 - 14:00

Offentlig konst i Sverige och Finland – trender, möjligheter och utmaningar

Konst i offentlig miljö upplever i Finland och Sverige på 2010-talet sitt stora uppsving. Vår historia är till en del gemensam och i de båda länderna erkänner man att konsten förkroppsligar värden som hänger ihop med välfärdsstatens ideal. Även om man i Finland och Sverige har en delad värdegrund ifråga om den offentliga konsten, den betydelse värden ges och sätten att arbeta med dem skiljer sig från varandra.

Hur förverkligas konsten i kommunerna i Sverige och Finland? Stöder kommunens organisation förverkligandet av konst, eller finns det hinder i vägen? Hur kan dessa hinder övervinnas? Vilka är de bästa förutsättningarna för att lyckas med konstprojekt? Vad kan vi lära oss av varandra?

Välkommen att diskutera med oss!

Medverkande:
Curator Peter Hagdahl, Statens konstråd
Arkitekt Klas Fontell, HAM Helsingfors konstmuseum
Avdelningschef Anna Ehn, Uppsala kommun, kulturförvaltningen, offentlig konst
Curator, konstkonsult Linda Wallenberg
Projektledare Aino Kostiainen, Mera konst!-projekt, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Moderator: Jaana Tamminen, projektchef för konst och kultur, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Mera information: Projektchef Jaana Tamminen, jaana.tamminen(at)hanaholmen.fi

#folkochkultur