Näyttely: SYMBIOTIC PATHWAYS

Galleria Hanaholmen

|
13.10.2022 - 19.2.2023

Galleria on avoinna päivittäin klo 10-20, vapaa pääsy.

Symbiotic
adjective

characterized by, living in, or being a close physical association (as in mutualism or commensalism) between two or more dissimilar organisms


Taiteen, tieteen ja teknologian monimutkainen vuorovaikutus on noussut näkyväksi aiheeksi, jota on viime vuosina korostettu useissa hankkeissa ja näyttelyissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Biotieteiden, tekoälyn ja teknologian edistysaskeleet ovat luoneet taiteilijoille entistä enemmän mahdollisuuksia, menetelmiä ja lähestymistapoja tutkia ja tulkita nykypäivän ja tulevaisuuden suuria haasteita. Rajat ovat hämärtyneet ja kysymys siitä, mikä on taidetta ja mikä tiedettä, on menettänyt merkityksensä. Sen sijaan kysymme itseltämme, miten taide voi auttaa meitä ymmärtämään ja jopa inspiroida tiedettä – ja päinvastoin.

Symbiotic Pathways -näyttelyllä Galleria Hanaholmen osallistuu tähän ajankohtaiseen ja ennen kaikkea tärkeään keskusteluun ja kehitykseen. Näyttelyssä on esillä Julia Lohmannin, Teemu Lehmusruusun ja Åsa Cederqvistin teoksia. Taiteilijat tutkivat luonnon, tieteen ja taiteen monipuolista ja monimutkaista vuorovaikutusta eri tavoin ja eri tekniikoita käyttäen. Näyttelyn teokset kiinnittävät huomiomme siihen, miten teknologia ja tutkimus voivat auttaa meitä laajentamaan ymmärrystämme ympäristöstämme ja siitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Esimerkiksi korostaen ilmastokysymyksiä, luonnon monimuotoisuutta, vaihtoehtoisia materiaaleja tai tekoälyn kapasiteettia ja mahdollisuuksia taiteen keinoin. Jokainen teos syventyy tiettyyn ilmiöön ja avaa oven tarinoihin ja kysymyksiin, joita taiteilijat haluavat meidän pohtivan, tutkivan ja kokevan.

Näyttelyyn liittyy seminaarisarja, jonka aiheena on tieteen ja taiteen symbioosi ja ympäristöömme liittyvät huolenaiheet. Seminaareissa korostetaan myös taiteen ja tieteen vuorovaikutuksen merkitystä informaaliselle oppimiselle ja oivallukselle sekä pohditaan miten opiskelijat, opettajat tai tutkijat voivat hyötyä siitä.

Julia Lohmann. Saksalaissyntyinen suunnittelija ja tutkija Julia Lohmann tutkii ja kritisoi eettisiä ja materiaalisia arvojärjestelmiä, jotka tukevat suhdettamme kasvistoon ja eläimistöön. Hän on nykyään nykymuotoilun professori Aalto-yliopistossa. Hän on opiskellut ja opettanut Royal College of Artissa, ja suorittanut tohtorin tutkinnon RCA:n ja Victoria & Albert -museon stipendiaattina. Vuonna 2013 hän perusti Department of Seaweed -ryhmän, joka on taiteilijoiden, muotoilijoiden, tiedemiesten ja meren ystävien poikkitieteellinen ryhmä, joka yhdessä kehittää merilevää kestävänä materiaalina, jolla on uudistava vaikutus ekosysteemiin.

Teemu Lehmusruusu. Suomalainen Teemu Lehmusruusu on media- ja installaatiotaiteilija, jonka töistä löytyy myös ympäristö- ja biotaiteen elementtejä. Hänen teoksensa käsittelevät ihmisen ja luonnon olemassaolon perusedellytyksiä. Hänen taiteellinen toimintansa perustuu tutkimukseen, ja hän tekee usein yhteistyötä biologien, maaperä- ja ilmastotutkijoiden sekä maanviljelijöiden ja puutarhureiden kanssa. Vuodesta 2020 lähtien Teemu on toiminut Bioart ry:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on myös tohtorikoulutettava Aalto-yliopistossa.

Åsa Cederqvist. Ruotsalainen taiteilija Åsa Cederqvist työskentelee monialaisesti, vuoropuhelussa elävän materiaalin, uuden teknologian ja arkistomateriaalin kanssa performatiivisessa – materiaalin sisällä – tilassa. Hän työskentelee tilainstallaatioiden sekä eräänlaisen digitaalisen ja materiaalisen kompostoinnin parissa. Hän tutkii toistuvasti ihmisen vaistoja, käyttäytymistä ja yhteiskunnallisia rakenteita, joiden sisällä meidän odotetaan elävän. Åsa opiskeli Konstfackissa ja Kungliga Konsthögskolan Tukholmassa. Vuosina 2010-2020 hän toimi taiteen lehtorina Konstfackin tekstiiliohjelmassa.


Näyttelyä ovat tukeneet Konstnärsnämnden ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Kuva: Åsa Cederqvist, The Source (still).