Utställning: SYMBIOTIC PATHWAYS

Galleri Hanaholmen

|
13.10.2022 - 19.2.2023

Galleri Hanaholmen har öppet dagligen kl. 10-20, fritt inträde.

Symbiotic
adjective

characterized by, living in, or being a close physical association (as in mutualism or commensalism) between two or more dissimilar organisms


Det är tydligt att konstens samverkan med vetenskap och teknik har blivit ett framträdande ämne som uppmärksammats i flera olika projekt och utställningar under de senaste åren, både i Finland och utomlands. Framstegen inom biovetenskap, artificiell intelligens och teknologi har skapat bredare förutsättningar för konstnärer att utforska nya metoder, möjligheter och infallsvinklar på nutidens, och framtidens, stora utmaningar. Gränser suddas ut och frågan vad som är konst och vad som är vetenskap har inte samma betydelse längre. I stället frågar vi oss hur konsten kan hjälpa oss att förstå samt inspirera vetenskap och vice versa.

Utställningen Symbiotic Pathways är således Hanaholmens bidrag till denna aktuella, och framför allt viktiga, diskussion och utveckling. Tillsammans nås en bredare publik och nya möten skapas. I utställningen presenteras verk av Julia Lohmann, Teemu Lehmusruusu och Åsa Cederqvist. Konstnärerna har på olika sätt och med olika tekniker utforskat den mångbottnade och komplexa växelverkan mellan natur, vetenskap och konst. Verken i utställningen uppmärksammar oss om hur vi med teknologins och forskningens hjälp kan bredda vår förståelse för det som finns och händer runt omkring oss. Om klimatfrågor, naturens mångfald, kapaciteten inom artificiell intelligens och alternativa material. Varje verk gör en djupdykning i ett specifikt fenomen och öppnar dörren till de berättelser och frågeställningar som konstnärerna uppmanar oss att begrunda, utforska och uppleva.

I samband med utställningen arrangeras en serie seminarier kring berörandeteman som löper parallellt under utställningens gång. Under seminarierna betonas även den betydelse som växelverkan mellan konst och vetenskap har för det informella lärandet, för att aktivera vårt lärande och hur studenter, lärare eller forskare kan dra nytta av det.

Julia Lohmann. Den tyskfödda designern och forskaren Julia Lohmann undersöker och kritiserar de etiska och materiella värdesystem som ligger till grund för vårt förhållande till flora och fauna. Hon är professor i samtida design vid Aalto-universitetet. Hon har studerat vid Royal College of Art, där hon också har undervisat och erhållit ett doktorandstipendium som genomfördes i samarbete mellan RCA och Victoria & Albert Museum. År 2013 etablerade hon Department of Seaweed, en tvärvetenskaplig praktikgemenskap som utforskar havsorganismernas potential som alternativt designmaterial, med en regenerativ ekosystemisk inverkan.

Teemu Lehmusruusu. Den finska konstnären Teemu Lehmusruusu är en medie- och installationskonstnär vars verk ofta innehåller element av miljö- och biokonst. Han intresserar sig för de materiella och osynliga förutsättningarna för biologiskt liv, som den uppfattade verkligheten baserar sig på. Hans konstnärliga praktik är forskningsbaserad och omfattar ofta samarbete med biologer, jord- och klimatforskare samt jordbrukare och trädgårdsmästare. Sedan 2020 är Teemu styrelseordförande för Bioart Society. Han är också doktorand vid Aalto-universitetet.

Åsa Cederqvist. Den svenska konstnären Åsa Cederqvist arbetar multidisciplinärt, i dialog med levande material, ny teknik och arkivmaterial utifrån ett performativt – inifrån – materialet tillstånd. Hon arbetar med rumsliga installationer och ett slags digitalt och materiellt komposterande. Återkommande undersöker hon människans instinkter, beteenden och de samhälleliga infrastrukturer vi förväntas leva inom. Hon är utbildad på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Mellan 2010–2020 var hon lektor i konst på Konstfack Textil.


Utställningen har arrangerats med stöd av: Konstnärsnämnden och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Bild: Åsa Cederqvist, The Source (still).