Bilateral lärarutbildarträff

Hanaholmen, Esbo

|
28 - 29.3.2019

Samband och samverkan mellan hållbarhetsfrågor; digitalisering; delaktighet och jämlikhet i grundskolan och gymnasiet!

  • Hur skapa en hållbar symbios mellan digitalisering och delaktighet i skolan och lärande?
  • Vilka är sambanden mellan lokal delaktighet i skolan och bättre insikter i och handlingskraft för hållbar global utveckling?

Välkommen att höra om aktuellt i lärarutbildning i Sverige och Finland, ta del av pågående forskning och utvecklingsarbete och diskutera med kolleger i grannlandet! Konferensen är den fjärde träffen inom det svensk-finländska nätverket för lärarutbildare. Tanken är att möjliggöra en nära kontakt för utbyte av idéer och erfarenheter kring utbildning och pedagogisk forskning. Syftet är framför allt att främja en kvalitativ utveckling av lärarutbildningen i de båda länderna. ’
I programmet ingår ett besök i en övningsskola.

Programmet börjar torsdag 28 mars ca. kl. 11.30 med gemensam lunch
Programmet avslutas fredag 29 mars ca. kl. 13.30 efter lunch

Deltagaravgiften för deltagande i hela programmet är 100 euro. Den inkluderar övernattning och måltider på Hanaholmen. Deltagande utan övernattning kostar 50 euro.

Facilitatorer:
torsdag PD Tytti Isohookana-Asunmaa, pol. dr, styrelsemedlem i Kulturfonden för Sverige och Finland – huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
fredag PeD Pia Mikander, universitetslektor i historiens och samhällslärans didaktik, Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet

PROGRAM (ändringar är möjliga)

Torsdag 28 mars 2019 – Dag 1

11.30 Lunch, restaurang Johannes, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och välkomstord Tytti Isohookana-Asunmaa, pol. dr, styrelsemedlem i Kulturfonden för Sverige och Finland

12.30 Digitalisering och delaktighet i symbios
Hur skapa delaktighet för alla – digitaliseringens utmaningar

Pekka Mertala, post-doc-forskare Uleåborgs universitet:
Paradoxes of participation in digitalization of education

Catarina Player, Göteborgs universitet, universitetslektor Göteborgs universitet:
”Vikten av att formulera realistiska mål för digitaliseringen i skolan”

Diskussion, kommentarer och arbete utgående inläggen

16.00 Hållbarhet i skolan
PhD Jani Pulkki: ”Eco-social sustainability in education”

Diskussion, kommentarer och arbete utgående inläggen

18.00 Paus

19.00 Middag, restaurang Johannes, Hanaholmen

Fredag 29 mars Dag 2 

8.00 Avfärd från Hanaholmen

8.30 Besök på övningsskola: tema för besöket – handledning av lärarstudenter under VFU-perioden; digitalisering och delaktighet på övningsskolan. 

10.45 Tillbaka till Hanaholmen

11.15 Meningsfulla samband mellan lokal delaktighet och globalfostran i skolan? Pia Mikander, universitetslektor, Helsingfors universitet
Diskussion, kommentarer och arbete utgående inläggen

12.30 Lunch

13.15 Lärarutbildarträffen avslutas med
Framtidsperspektiv för lärarutbildningen, sammanfattning, Pia Mikander

Seminariespråken är svenska och engelska.

Förhandsinformation: projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi, tfn: +358 44 563 7071

Arrangörer: Uleåborgs universitet, Göteborgs universitet, Helsingfors universitet, Kulturfonden för Sverige och Finland och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland (HanaAcademy)