Dags för en ny kommunmodell?

Sveriges ambassad i Helsingfors

|
23.1.2019 12:00 - 14:00

Seminariet arrangeras i samarbete med Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) och Sveriges ambassad i Helsingfors.

Kommunerna i Sverige står inför stora utmaningar vad gäller finansiering, kompetensförsörjning, en åldrande befolkning och ett högt flyktingmottagande. Sverige har dessutom genomgått en stark urbanisering. I dag bor drygt en miljon människor i kommuner som förväntas tappa befolkning de närmaste tjugo åren.

SNS Konjunkturråd presenterar sin analys av kommunernas förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. De diskuterar hur en likvärdig, högkvalitativ skola och äldreomsorg ska kunna upprätthållas, om kommunsammanslagningar kan vara ett alternativ och vilka möjligheter väljarna har att utkräva ansvar av politikerna.

MEDVERKANDE

Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör
Gunvor Kronman, VD för Hanaholmen
Eva Mörk, professor i nationalekonomi, särskild inriktning offentlig ekonomi, vid Uppsala universitet (Ordförande för SNS Konjunkturråd 2019)
Tarja Myllärinen, direktör social och hälsovård, Finlands kommunförbund rf
Helena Blomberg-Kroll
, professor i socialt arbete och socialpolitik vid Svenska social- och kommunalhögskolan
Ulla-Maija Rajakangas, VD, Välmåendebranschen HALI rf
Matti Mäkelä, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd

Seminariet leds av Susanna Ginman, chef för ledarredaktionen vid Hufvudstadsbladet

För inbjudna gäster.

Tilläggsinformation: Projektchef Erik Lund, erik.lund(at)hanaholmen.fi