De finlandssvenska integrationsdagarna

Hanaholmen, Esbo

|
27 - 28.11.2017

Välkommen på toppföreläsningar med bland andra Pirjo Lahdenperä (emerita professor i pedagogik): Från monokulturellt till interkulturellt synsätt inom kommunerna, och Mats Trondman (professor i kultursociologi och barn- och ungdomsvetenskap): Skolkultur som möjlighetsstruktur.

Dessutom får du en paneldiskussion kring integration och landskapsreformen, workshops och projekttorg.

De finlandssvenska integrationsdagarna 2017 ordnas på Hanaholmen. Programmet är riktat till dig som arbetar med integrationsfrämjande eller är intresserad av temat, det vill säga du som är kommunal beslutsfattare eller tjänsteman, utbildningsanordnare, nyanländ, arbetsgivare, forskare eller från tredje sektorn.

Programmet inleds på Hanaholmen i Esbo måndag 27.11 kl. 10 och avslutas på tisdag 28.11 kl.14.30.

Praktisk information gällande integrationsdagarna
Läs programmet här.

Anmäl dig senast 13.11 via länken nedan.

 


Seminariet möjliggörs med finansiering från stiftelsen Tre Smeder, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Brita Maria Renlunds stiftelse. Deltagandet i årets seminarium är gratis.