Dream Academy Norden-konferens

Hanaholmen, Esbo

|
13.4.2018 09:00 - 16:00

Under konferensen presenteras slutsatser om Dream Academy Norden-projektet och dess betydelse för undervisningen och skolornas internationaliseringsfostran.

Dream Academy Norden-projektet har gett elever från olika delar av Norden möjligheten att skapa och arbeta med egna poplåtar i en proffsig miljö. Målet har varit ökade grannlands- och grannspråkskunskaper och fruktbara nordiska kontakter.

Program:

9.00 Anmälan och kaffe

9.30 Välkommen, Henrik Huldén, projektchef, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Nordens språk i framtidens Europa, Johan Häggman, minoritetsspråksexpert, forskare, Université catholique de Louvain

Musiikki, aivot ja oppiminen (Musiken, hjärnan och inlärningen), Paula Virtala, PsT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Dream Academy som ett Nordplus-projekt, Nina Eskola, ledande sakkunnig, Internationaliseringstjänster, Utbildningsstyrelsen

Kommentar ur språkpedagogisk synvinkel, Marja-Leena Kivelä, universitetslärare, Oulun yliopisto

11.15 Lunch, restaurang Johannes

12.30 Paneldiskussion med musik- och svensklärare: Dream Academy Norden 2015 – 2018. Vad har vi lärt oss?

Lärarnas slutsatser och erfarenheter: I vilken mån har skolorna utvecklat sin verksamhetskultur och hur har projektet påverkat undervisning, språkinlärning, internationaliseringsfostran samt grannspråks- och grannlandskunskaperna. Vilka är Svenska nu:s erfarenheter av samarbetet inom Norden?

Medverkande: Valto Pernaa (svensklärare, Vaskivuoren lukio), Ulrika Holmqvist Andersson (musiklärare, Gymnasieskolan Spyken), Heidi Takala (musiklärare, Savonlinnan taidelukio)

Moderator Henrik Huldén

13.45 Avslutning

14.00 Dream Academy Norden -konsert. På scenen står unga musiker från Sverige, Norge och Finland som spelar både egna nya låtar och nordiska covers.

Språk: finska och svenska, simultantolkning

Arrangörer: Svenska nu. Dream Academy Norden är finansierat av programmet Nordplus Nordens Språk.

Tilläggsinformation: Programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela(at)hanaholmen.fi

Anmälning senast den 31 mars via länken nedan.