Finlandsorientering för nordbor

Hanaholmen, Esbo

|
2 - 6.10.2018

Språk- och kulturkurs för studerande och lärare vid Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Kursen erbjuder en inblick i Finlands samhälle, historia, kultur och språkförhållanden. I programmet ingår även studiebesök på olika kulturinstitutioner och ett samarbete med lärare och studeranden på HUMAK, University of Applied Sciences.

Arrangörer: Hanaholmen med stöd av Nordiska ministerrådet

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, +358 (0)45 120 7818, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi