Finlandsorientering för Nordbor

Hanaholmen, Esbo

|
25 - 29.9.2017

Språk- och kulturkurs för studerande och lärare från Högskolan i sydöstra Norge.

Kursen erbjuder en inblick i landets kultur, samhälle, historia och språkförhållanden.

2017 har kursprogrammet fokus på Finland 100; byggandet av en nationell identitet, vad den har betytt för finländarna och hur den firas och synliggörs i konsten och kulturen under jubileumsåret.

Även studiebesök på kulturinstitutioner och samarbete med lärare och studeranden på HUMAK, University of Applied Sciences, ingår i programmet.

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, +358 (0)45 120 7818, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi