Forum för modersmål och litteratur

Hanaholmen, Esbo

|
10 - 11.4.2019

Evenemanget är avsett för lärare som undervisar i modersmål och litteratur/svenska och litteratur/svenska som andraspråk inom grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning, småbarnspedagoger, didaktiker, forskare, bibliotekarier och andra intresserade.

Utbildningsstyrelsen, Nätverket Svenska nu och Svenska modersmålslärarföreningen arrangerar ett forum för modersmål och litteratur den 10-11 april 2019 på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Målsättningen är att diskutera och fokusera på hur vi kan främja barns och ungdomars läsförmåga och språkutveckling från småbarnspedagogik till andra stadiet.

Se programmet och mera information här

Anmäl dig senast den 15 mars 2019 via länken nedan.