Hanating 2017

Hanaholmen, Esbo

|
24.10.2017 10:00 - 14:00

Anmälningen till årets Hanating är nu öppen.

Försvar och säkerhet i en ny tid – ett finskt och svenskt perspektiv på utvecklingen i Europa och synen på Östersjöregionen

@FolkochForsvar #fofsem #säkpol #hanating @hanaholmen

De senaste årens osäkra utveckling har förändrat det säkerhetspolitiska läget i Europa och Norden. Men hur kommer dessa förändringar att påverka EU:s gemensamma säkerhet och multilaterala garantier? Vilka blir konsekvenserna av EU:s ovissa framtid för Norden, Finland och Sverige och hur kommer EU som säkerhetspolitisk aktör att utvecklas i framtiden?

Vidare har det ett försämrat säkerhetspolitiskt läge tydligt förändrat de politiska förutsättningarna och bilaterala relationerna i Östersjöområdet. Ett aggressivt Ryssland och ett försvagat Nato prövar den nordiska säkerhetsgemenskapen och höjda försvarsanslag, fördjupade samarbeten och en ökad militär närvaro präglar utvecklingen i regionen. Vilken säkerhetspolitisk betydelse har Östersjön för Finland och Sverige och hur påverkas egentligen regionen av de senaste årens politiska chocker? Hur ska Sverige och Finland fortsätta att bygga sin säkerhet och hur möter vi dagens och morgondagens utmaningar, nationellt och tillsammans?

Moderatorer: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och Försvar
Stefan Wallin, riksdagsledamot, f.d. försvarsminister

10:00 Inledning
Ordförande, tidigare försvarsminister Jan-Erik Enestam, Kulturfonden för Sverige och Finland

10:10 Samtal
Försvarsministrarna Jussi Niinistö och Peter Hultqvist

10:30 Quo vadis? – Finlands och Sveriges försvarspolitik i ett Europa i turbulens
Björn von Sydow, tidigare försvarsminister, ordförande för Försvarsberedningen
Otto Saxén, enhetschef, Försvarspolitiska avdelningen vid Försvarsministeriet

11:00 Diskussion
Ilkka Kanerva, ordförande finska försvarsutskottet
Åsa Lindestam, vice ordförande svenska försvarsutskottet
Teija Tiilikainen, direktör, Utrikespolitiska institutet
Björn Fägersten, programchef, seniorforskare, Utrikespolitiska institutet

12:00 Lunch

12:30 Vår syn på Östersjön
Marinchef Jens Nykvist, Försvarsmakten Sverige
Marinchef Veijo Taipalus, Försvarsmakten Finland

13:00 Diskussion
Mika Kari, vice ordförande finska försvarsutskottet
Allan Widman, ordförande svenska försvarsutskottet
Linda Nordlund, försvarspolitisk debattör, Sverige
Hussein al-Taee, fredsmäklare, projektchef, Crisis Management Initiative

14:00 Slut för dagen

Webbsändning: folkochforsvar.se, hanaholmen.fi

Språk: finska och svenska, simultantolkning.
Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Folk och Försvar.
Anmäl dig senast 16.10.2017 via länken nedan.

Tilläggsinformation: Projektchef Tina Räihä, +358 (0)40 563 6846, tina.raiha(at)hanaholmen.fi