Krista Mölder: INTERVAL

Galleri Hanaholmen, Esbo

|
28.9 - 18.11.2018

Öppet varje dag kl. 10–20. Fritt inträde.

Krista Mölder (född 1972) är en estnisk fotokonstnär som bor och arbetar i Tallinn.

Hennes fotografier undersöker förhållandet mellan människan och naturen. Konstnären har besökt Japan vid flera tillfällen och har influerats av landets arkitektur och kultur. I Mölders verk ser vi igenkännbara former som är både av mänskligt ursprung och naturens skapelser. Dessa former är reducerade till tvådimensionella färgytor. Krista Mölders i grunden rymliga fotografier erbjuder alltid små detaljer för det uppmärksamma ögat, men en viss rigorositet gör att stämningen är lugn.

Utställningen arrangeras i samarbete med Tuglas-seura.

Bild: Krista Mölder: ur serien Inter-Space, 2016