Mera Konst! i Stockholm: Offentlig konst i Finland och Sverige

Finlandsinstitutet i Stockholm, Snickarbacken 4, Stockholm

|
19.3.2018 13:00 - 17:00

Under Mera konst-seminariet i Stockholm ställs frågan vad Finland och Sverige kan lära av varandra i frågor som berör konst i offentlig miljö.

Under seminariet bekantar vi oss med konst i stadsdelarna Arabiastranden och Fiskehamnen i Helsingfors samt vid Penttilä-stranden i Joensuu. Dessutom: finansieringsmodeller som har möjliggjort extra resurser för konsten i samband med byggprojekt.

Bland talarna märks bl a Henri Terho från Centret för konstfrämjande i Finland samt Mårten Castenfors från Stockholm konst. Evenemanget är ett samarbete mellan Hanaholmen och Finlandsinstitutet i Stockholm.

Mera konst-projektet, som finansieras med hjälp av medel från undervisnings- och kulturministeriet och Kulturfonden för Sverige och Finland, pågår till slutet av 2018.

Tilläggsinformation: Programkoordinator Aino Kostiainen, +358 (0)40 551 9933, aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi

STOCKHOLM 2017-09-27 Den finska konstnären Marja Kanervos skulptur” ÅR TAL” på Engelbrektsplan i Stockholm.
Foto: Anders Wiklund/ / TT / kod 10040