Språkvårdsdagen 2017

Hanaholmen, Esbo

|
23.5.2017 09:00 - 16:00

Den årliga dagen för språkbrukare på svenska, nu på nya Hanaholmen.

En diskussions- och fortbildningsdag om det svenska språket för språkarbetare i Finland och Sverige.


 

Slarva inte med orden” *
Översättning och språkvård

Morgonkaffe med smörgås

9.00 Välkommen!
Maria Romantschuk, programchef, Hanaholmen
Henrik Huldén, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet, specialrådgivare, Hanaholmen

Maskinöversättning
Anna Sågvall Hein, VD, professor emerita i datorlingvistik, Uppsala universitet

Översättningsprogrammet och jag
Rune Skogberg, Hugo Bergroth-sällskapet, översättare

”Sote, federala domare och brandarbete”
Om journalistiskt arbete i flerspråkig miljö
Patrick Holmström, journalist, ordförande i Rundradions svenska språknämnd RUSS

Fruktpaus

11.00 Skönlitterär redigering – dragkamp och samarbete
Peter Sandström, författare, ordförande Finlands svenska författareförening och
Anna Friman, litterär chef, Schildts&Söderströms förlag diskuterar

Utdelning av Hugo Bergroth-sällskapets språkpris
Ann-Luise Bertell, delegationsordförande, Svenska Kulturfonden
Henrik Huldén, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

12.00 Lunch i Restaurang Johannes

13.30 Är alla världens språk verkligen lika bra?
Mikael Parkvall, lektor, lingvist, Stockholms universitet

Hugo Bergroth är död. Leve Hugo Bergroth!
Det är 100 år sedan den första upplagan av boken ”Finlandssvenska” utkom.
Charlotta af Hällström-Reijonen, Hugo Bergroth-sällskapet, forskare, språkvårdare

Eftermiddagskaffe

15.00 Språkväktare på bägge sidor om radioapparaten (pecha kucha)
Heidi Grandell-Sonck, redaktör, Svenska YLE

Språket i modersmålsprovet  – en spegel för språkutvecklingen?
Anna Maria Gustafsson, språkvårdare och censor, Jan Hellgren, specialsakkunnig och medlem i Studentexamensnämnden, och Maria Grandell-Strömgård, lektor i modersmål och litteratur, diskuterar hur språket i studentprovet utvecklats under årens lopp tillsammans med Pamela Granskog, Hugo Bergroth-sällskapet.

16.00 Språkvårdsdagen är slut


Anmäl dig via denna länk. Sista anmälningsdag 17 maj.
Deltagaravgift 70€ (med studiekort 35€) inkluderar lunch och två pausserveringar.

Arrangörer:
Hugo Bergroth-sällskapet
Institutet för de inhemska språken
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

* rubriken är ett citat ur en vers av Alf Henrikson