Sverige och Finland – Inte bäst i minoritetsspråksklassen i Europa?

Hanaholmen, Esbo

|
8.12.2017 13:00 - 16:30

Välkommen på Minoritetsseminariet som arrangeras av Minority Rights Group Finland, Hanaholmen och Utrikesministeriet på Hanaholmen.

PROGRAM

13.00 Välkommen
Gunvor Kronman, verkställande direktör, Hanaholmen
Pirkko Hämäläinen, understatssekreterare, Utrikesministeriet
Okan Daher, ordförande MRG Finland

13.15 Minority rights in contemporary Europe – recent trends (english)
Rainer Hofmann, professor, Johann-Wolfgang Goethe University, vice ordförande
European centre for minority issues

14.00 Sverige och Finland sämst i europeiska minoritetsspråksklassen?
Johan Häggman, minoritetsspråksexpert, forskare, Université catholique de Louvain

14.30 Kaffe

14.50 Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk och sin identitet i Sverige
Jarmo Lainio, professor, ledamot av Europarådets minoritetsgrupp, utredare

15.15 Minoritetspolitikens riktning i Finland
Pasi Saukkonen, MRG Finland, specialforskare, Helsingfors stad
Kommentarer:
Irja Seurujärvi-Kari, vice ordförande, MRG Finland, Fil.dr., urfolksstudier, Helsingfors universitet
Päivi Majaniemi, projektchef, Finlands Romaniförening rf

15.45 Hur inverkar reformerna på de språkliga rättigheterna?
Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, Enheten för demokrati, språk och
grundläggande rättigheter, Justitieministeriet

16.00 Diskussion
Slutord: Matti Jutila, människorättsexpert, Förbundet för mänskliga rättigheter rf,
docent i internationella relationer, Lapplands universitet

16.30 Mottagning


Moderatorer: Henrik Huldén och Tina Räihä, Hanaholmen
Språk: finska och svenska med simultantolkning
Arrangörer: Minority Rights Group Finland, Hanaholmen, Utrikesministeriet

Anmäl dig senast den 28 november 2017 via länken nedan.

Tilläggsinformation: Projektchef Tina Räihä, +358 (0)40 563 6846, tina.raiha@hanaholmen.fi

Minority Rights Group Finland har publicerat boken ”National Minorities in Finland – A Richness of Cultures and Languages” med ekonomiskt stöd av utrikesministeriet. I boken presenteras Finlands sju nationella minoriteter. Publikationen är en del av programmet för 100-årsjubiléet för Finlands självständighet.