Vart riktar sig Rovaniemis internationella samverkan?

Hotel Santa Claus, Rovaniemi

|
13.11.2018 12:00 - 13:30

Nätverket Svenska nu som koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar ett lunchseminarium för lokala beslutsfattare i Rovaniemi.

Inledningsvis berättar projektchef Tuula Ajanki om den nordiska marknadens näringspolitiska betydelse för finländska företag, varefter professor Monica Tennberg inleder om det flerspråkiga och mångkulturella Barentsområdet. Evenemanget avslutas med en diskussion om vart Rovaniemi stads internationella samverkan riktar sig. Ämnet debatteras av stadsstyrelseordförande Liisa Ansala (Cent), stadsfullmäktigeordförande Heikki Autto (Saml) och riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä (Sdp).

Läs det finskspråkiga programmet här.

För att uppskatta lunchserveringen ombeds deltagarna anmäla sig via länken nedan.

Mera information: Projektchef Mikael Hiltunen, mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi