Amatörer och proffs i musiklivet

Henrik Huldén samtalar med Kaarlo Hildén, rektor för Konstuniversitetet/Sibelius-akademin, Maud Lindström, ledare för vislinjen vid Nordiska follkhögskolan i Kungälv och Benny Ojala, musikledare för Närpes skolmusikkår.