Coronakrisen och Cancervården

Vilka konsekvenser har coronakrisen för cancervården? Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden i Sverige och Sakari Karjalainen, generalsekreterare för Cancerorganisationerna i Finland söker svar på frågan.. Moderator: Annika Rentola.