Hanating 2020

Hanaholmens årligen återkommande finsk-svenska försvars- och säkerhetspolitiska forum Hanating ordnades den 17 november 2020. Bland deltagarna märktes Finlands och Sveriges försvarsministrar Antti Kaikkonen och Peter Hultqvist.