Hur kan vi åstadkomma en gemensam nordisk beredskapsstrategi?

Riksdagsledamöterna Hans Wallmark och Erkki Tuomioja samtalar med Mary Gestrin, kommunikationschef på Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet.