Kulturministermöte 14/2/2024

Sveriges kulturminister Parisa Liljestrand och Finlands forsknings- och kulturminister Sari Multala möts på Hanaholmen den 14 februari kl. 13 EET för ett samtal om samhällets motståndskraft och kulturens roll i krissituationer.