Mobbning – ett evighetsproblem?

Diskussion om mobbning i skolorna. Hur åtgärda problemet?