Nordisk språkkonferens

Den 16 september 2021 ordnade Hanaholmen i samarbete med Nordiska ministerrådet och Undervisnings- och kulturministeriet en konferens om nordiska språk och språksamarbete i Norden.