Offentlig upphandling i Sverige och Finland – utmaningar, möjligheter?

SNS konjunkturråd 2022 undersöker de utmaningar som förknippas med offentlig upphandling.