Skapa, sjunga spela

Webbinarium om fritidsmusikens framtid i Norden.

Bland webbinariedeltagarna märks bland andra samarbetsminister Thomas Blomqvist, kördirigent Hanna Kronqvist, musikchef Rune Hannisdal och generalsekreterare Torgny Sandgren. Som moderatorer verkar Wivan Nygård-Fagerudd, Patrik Karlsson och Henrik Huldén.