Delta T

Polerat stål, neonemulerande LED, elektriska komponenter

Børre Sæthres ljuskonstverk är Norges gåva till Finland med anledning av Finlands 100-årsjubileum 2017. Verket ägs av statens konstverkskommission i Finland.

Konstverket erbjuder en konstupplevelse som förenar teman som teknologi, natur och människans strävan efter att forska i det okända.

En strålande form som svävar i trädtoppen kan tolkas som en abstrakt signal mellan oss och en okänd värld.