Historiska årtal

Du kan också klicka på årtalen nedan och se en historisk period åt gången:

  • 1100-talet Svenska riket tar form genom att de gamla landskapen, med stöd av den katolska kyrkan, underordnas en gemensam kungamakt. De finska landskapen blir en del av riket och inlemmas i den västerländska kulturkretsen.
  • 1252 Birger Jarl grundar Stockholm, det gemensamma rikets hjärta.
  • 1362 Österlandets representanter kallas att delta i kungavalen.
  • 1477 Rikets första universitet grundas i Uppsala.
  • 1527 Gustav Vasa inför lutherdomen. Det öppnar vägen för dels en stark statsmakt.  Översättningen av de heliga skrifterna till folkspråken skapar grundvalen för dagens nationella skriftspråk.
  • 1550 Gustav Vasa grundar Helsingfors.
  • 1640 Kungliga Akademien i Åbo, sedermera Helsingfors universitet, grundas.
  • 1648 Westfaliska freden innebär trettioåriga krigets slut. Sverige träder in bland Europas stormakter.
  • 1703 Då Sankt Petersburg grundas förändras Östersjöregionens geopolitik för alltid, Sverige förlorar sin stormaktsställning.
  • 1734 Sveriges Rikes lag är grunden för både Sveriges och Finlands nuvarande rättsväsende.
  • 1772 En ny regeringsform antas och tillämpas i Sverige fram till 1809 och i Finland till 1919.
  • 1809 Rikssprängningen – Finland blir ett självstyrt storfurstendöme inom det ryska riket men behåller sin svenska samhällsordning.
  • 1863-1866 Politisk liberalisering i bägge länderna. I Sverige slopas den gamla fyraståndsriksdagen till förmån för ett modernt parlament. I Finland moderniseras den gamla fyraståndslantdagen.
  • 1906 Finland slopar den gamla ståndslantdagen och får en folkrepresentation vald genom allmän och lika rösträtt. Förhållandet till Ryssland försämras snabbt och författningsarbetet blir på hälft.
  • 1917 Finland förklarar sig självständigt i december. Sverige erkänner den nya staten utan dröjsmål i januari 1918.
  • 1919 Parlamentarisk demokrati med allmän och lika rösträtt i alla val träder i kraft i båda länderna
  • 1939-1945 Sverige bistår krigsdrabbade Finland med omfattande lån, vapen och stora frivilliginsatser.
  • 1954-1955 Nordisk arbetsmarknad iförs och Finland inträder i Nordiska rådet.
  • 1995 Finland och Sverige ansluter sig till Europeiska unionen.
  • 2000 Fördjupad samverkan mellan länderna.

Serien är producerad av Douglas Productions på initiativ av Historiska bilder under medverkan av ordförande Henry Wiklund samt historikerna Sture Lindholm och Nils Erik Villstrand. Manuskript: Sirpa & Douglas Sivén, Regi & Foto: Douglas Sivén, Klipp: Olli-Pekka Niiranen, Animationer och musik: Otso Pakarinen, Berättare: Carla Rindell, Lars Svedberg, Ulf Weman och Elisabeth Öhman, Piano: Natalija Soittonen och Folke Gräsbeck.