Det nya Norden

Målet med nätverksprogrammet Det nya Norden är att behandla viktiga frågor kring Nordens framtid.

Tanken är att ta fram en gemensam ny agenda för Norden och utveckla modeller för hur en sådan agenda ska kunna förverkligas.

Nätverksprogrammet, som främst vänder sig till aktiva personer i åldern 22-35 år, skall öka den yngre generationens engagemang i den nordiska gemenskapen och skapa bestående personliga relationer över nationsgränserna.