Almedalsveckan

Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland deltar varje år i den så kallade politikerveckan i Almedalen i Visby på Gotland.

Under veckan arrangerar Hanaholmen i samarbete med ett flertal partners olika diskussionstillfällen och evenemang där det sammanlagda publikantalet brukar uppgå till mellan 500 och 1 000 personer.

Evenemangen, som även brukar inkludera andra samarbetspartners än fonden, tangerar varje år aktuella teman om bland annat försvarssamarbete, utbildning, demokrati, migration, populism och radikalisering.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook