Almedalsveckan

Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland deltar varje år i den så kallade politikerveckan i Almedalen i Visby på Gotland.

Under veckan arrangerar Hanaholmen i samarbete med ett flertal partners olika diskussionstillfällen och evenemang där det sammanlagda publikantalet brukar uppgå till mellan 500 och 1 000 personer.

Evenemangen, som även brukar inkludera andra samarbetspartners än fonden, tangerar varje år aktuella teman om bland annat försvarssamarbete, utbildning, demokrati, migration, populism och radikalisering.