Allmän och lika rösträtt

Allmän och lika rösträtt – men var det faktiskt så?

Hanaholmens Tina Räihä diskuterar med professorerna Nils Erik Villstrand och Dick Harrison om allmän och lika rösträtt…