Åsa Wikforss

Demokratin går inte under genom en statskupp, i första hand handlar det om folkvalda ledare., säger Akdemiledamoten Åsa Wikforss.