Bästa broder, kära syster. Nätverkens betydelse för karriären.

Vilken roll spelar genus för nätverksbygget bland samhällseliten?

Vilken funktion har genusbaserade nätverk och sällskapsklubbar typ finska Handelsgillet och svenska Konstnärsklubben? Hur förändras ett nätverk när det blir genusneutralt? Prof. Liisa Husu, Örebro universitet intervjuas av Hanaholmens projektchef Janne Wikström.