Beredskap i Finland och Sverige

Henrik Huldén samtalar med Göran Djupsund, som följer med svensk och finländsk krishantering.

Emeritusprofessorn har en lång erfarenhet av politiskt liv i grannländerna och ser nu både historiska och nya spår i de skeenden som coronapandemin har satt i gång.