Kunskapsarbete och en föränderlig arbetsmarknad

Hur förändras kunskapsarbetet och arbetsbilden?

Hur förändras kunskapsarbetet och arbetsbilden? Hur kan arbetstagaren upprätthålla sitt kunnande? Hur väl klarar yrkesutbildningen att förbereda unga för arbetsmarknaden? Bland de medverkande märks vicerektor Fredrika Lagergren Wallin från Göteborgs universitet, Konstsamfundets VD Stefan Björkman, Stora Ensos innovationsdirektör Sohrab Kazemahvazi,ordförande Antti Palola, STTK och AKAVA:s ordförande Sture Fjäder. Debatten leds av ingenjörsförbundets Jenni Karjalainen.

Hanaholmen, 12 oktober 2018