Lennart Koskinen

Lennart Koskinen är en välkänd profil i såväl kyrkliga som profana sammanhang och han har arbetat som präst både i Sverige och Finland. Han tror starkt på att se människan bakom religionen och betonar interreligiös dialog. Men vad är kyrkans roll i ett alltmer sekulariserat samhälle? Vilken funktion fyller kyrkan i kris och vilken blir kyrkans roll nu när Sverige är medlem i Nato?